ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการได้เปิดช่องทางในการติดต่อรับข้อมูลเพิ่มเติมตลอดระยะเวลาการศึกษาโครงการ โดยสามารถติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

สำนักสำรวจและออกแบบ
กรมทางหลวง

ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0 2354 6668 ต่อ 24025 โทรสาร : 0 2354 1043

บริษัท นอร์ซีฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

121/91 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-264-2245-0
โทรสาร 0-224-8682-1

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

1212 ซอยพระรามเก้า 66 ถนนพระรามเก้า
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 0-218-2998-8
โทรสาร 0-213-6472-9

Scroll to Top